China, nagbabala laban sa panibagong “Cold War”

Nagbabala ang China sa panibagong ‘Cold War’ kaya’t dapat na panatiliin ng mga rehiyon na kontrolin ang pagkakaiba ng iba’t ibang bansa upang maiwasan ito.

Sinaad ito sa pagtitipon-tipon ng mga Southeast Asian countries at iba pang bansa sa ASEAN summit na ginagap sa Indonesia.

Ayon kay Li Qiang, ang mga hindi pagkakasundo at hindi pagkakaunawaan ay maaaring lumitaw sa pagitan ng mga bansa dahil sa maling pananaw.

Nagpahayag rin ito ng pagkabahala tungkol sa mga bloke na sinusuportahan ng US, sa gitna ng hidwaan ng mga iba’t ibang bansa sa South China Sea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *