DBM, inpabrubahan ang P1B alokasyon para sa mga biktima ng Marawi Siege at rehabilitasyon ng lungsod

Inaprubahan ng Department of Budget and Management (DBM) ang issuance ng Special Allotment Release Order (SARO) para ilaan sa Marawi Siege Victims Compensation.

362 na biktima ang tatanggap ng monetary compensation sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund (NDRRMF).

Nag-uutos rin ito sa Marawi Compensation Board na tukuyin ang monetary compensation at award sa mga nag mamay-ari batay sa Fair Market Value.

Ito ang kapalit na halaga ng kabuuang gastos sa pagkukumpuni ng mga nasirang mga istruktura na residential, cultural, at commercial property.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *