North Korea, ipinag-utos ang five-day lockdown sa Pyongyang dahil sa “respiratory illness”

Ipinag-utos ng North Korea ang five-day lockdown sa Pyongyang dahil sa “respiratory illness”.

Ito ang unang paghihigpit sa kabisera ng bansa mula nang ideklara ang tagumpay laban sa Covid-19 noong August 2022.

Ayon sa government notice, inutusan ng ang mga residente na manatili sa kanilang mga tahanan simula kahapon hanggang sa Linggo at kailangang magsumite ang mga ito ng multiple temperature checks.

Hindi binanggit sa notice ang Covid-19 ngunit sinabi na ang mga sakit na kasalukuyang kumakalat sa kabisera ng bansa ay kasama ang karaniwang sipon na isa sa simtomas ng Covid.//CA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *