Transport, Food and Non- alcoholic Beverages at iba pang commodities nakapagtala ng price index increase noong Oktubre

CAMARINES NORTE- Nagkaroon ng increase sa price index ng ilang commodities noong Oktubre na naging dahilan ng mataas na inflation.

Batay ito sa special release report patungkol sa Consumer Price index for all income household sa Camarines Norte ng Philippine Statistics Authority (PSA) noong Oktubre na inilabas nitong Lunes, November 7.

Sa month-on- month comparison naobserbahan ang increase sa price index sa Transport, Food and Non- alcoholic Beverages, Restaurant and Accommodation Services, Information and Communication at Clothing and Footwear.

Naobserbahan din ang increase sa price index sa Alcoholic Beverages and tobacco, furnishings household equipment and routine maintenance of the house at iba pang commodity group.

Mababatid na sumipa ang inflation sa lalawigan noong Oktubre sa antas na 7. 2 percent na mas mataas sa 5. 90 percent sa kaparehong panahon noong isang taon at sa 6.0 percent noong Setyembre.

Ang halaga naman ng piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 0. 83 centavos noong Oktubre 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *