25-anyos na babae sa California, ina-allergy sa tuwing iinom at madadampian ng tubig ang kaniyang balat

Likas na kailangan ng bawat tao ang tubig sa araw-araw na pamumuhay.

Ngunit, ano na lamang ang mangyayari sa ‘yo kung sakaling magkaroon ka ng malalang allergy sa tuwing mabasa at makainom ka ng tubig?

Ganito mismo ang nangyari sa 25-anyos na babae na si Tessa Hansen Smith sa Fresno, California na talagang napakalala ng kaniyang allergy na kahit mismong pawis at luha ay malaking epekto sa kaniyang katawan.

Maging sa pag-inom at pagkaian ng ano mang uri na mayroong high content ng tubig ay talagang nakararamdam siya ng burning sensation.

Ayon sa National Institute Health ng California ang kaso ni Smith ay tinatawag na aquatic urticarial ay isang kakaibang allergy na lumalala sa tuwing nadadampian ang balat ng tubig.

Sa kadahilanang ito, naospital si Smith dahil sa dehydration at kailangan niya gamutin sa pamamagitan ng physical therapy upang manumbalik ang lakas ng pangangatawan.### WENCY LISAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *