Maam Yentez Quintoy, magsaulog pa unta sa iyang 40th birthday sa June 27

DISE sais ka tuig na sukad gikasal, niadtong Setyembre 17, 2005 nga nagkauban si Maam Yen ug iyang bana nga si Richard, 44-anyos.

Sa ilang kaminyuon, nakabaton sila og tulo ka anak nga mao silang Franscine Kaye,15-anyos, Frederick Kyle, 7-anyos, ug si Fabienne Kate nga 2-anyos pa lamang.

Sulod sa ilang kaminyuon, nagtibangay sila sa ilang ginagmay nga negosyo, sama sa tindahan kaniadto, karon gapautang og karne ug isda ug may gamayng umahan ug baboyan ug  boarding house.

Kauban nila nagpuyo sa ilang balay ang inahan ni Maam Yen nga karon 70-anyos na human nga dugay na usab nga namatay ang amahan niini.

Si Maam Yen magsaulog sa iyang birthday sa June 27, ug mag-40-anyos na, asa magkasunod lang sila sa iyang amahan og adlawng natawhan nga mao ang June 26.

Unom sila nga magsuon ug si Maam Yen ang kamanghuran, hinungdan dili madawat sa iyang pamilya ang nahitabo kaniya ug nagpangutana hangtud karon, nganong kini pa ang gihimuan sa ingon, nga usa man kini ka maayong tawo, walay nahimong salaod sa katilingban, maayong opisyal sa kompanya ug daghan ang natabangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *