Paul Alexander, “Polio Paul” na nabuhay sa loob ng makina nang 70 taon, pumanaw na 

Pumanaw na si Paul Alexander o kilala bilang si “Polio Paul”, ang pasyenteng tinaguriang pinakamatagal na nabubuhay sa loob nang 70 taon. Ito ay sa gamit lamang ang isang makinang tinatawag na “iron lungs” ng Guinness World Record.

Si Paul ay gumamit ng nasabing makina simula noong siya’y nagkasakit ng polio sa edad na anim na taon, noong 1952. 

Ang polio o poliomyelitis, ay isang life threatening virus na pangunahing nakaka apekto sa mga batang wala pang limang taong gulang. Ito rin ay nakakahawa sa spinal cord ng isang tao at nagdudulot ng paralisis.

Kaugnay nito ay pinaalalahanan naman ng Department of Health ang mga magulang hinggil sa kahalagahan ng pagpapabakuna kontra polio vaccine (poliovirus vaccine) sa pamamagitan ng isang iniksyon na ibinigay ng isang healthcare provider upang maiwasan ang mga impeksyon sa poliovirus. ### MITZI LOMERIO, Intern

IMAGE: WFTV Channel 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *