Same Sex couple, pinayagan na ng Santo Papa na basbasan ng mga pari

Sa isang deklarasyon na pirmado ni Pope Francis, pinayagan na ang mga pari na magbigay ng blessing sa mga magkarelasyon na pareho ang kasarian.

Puwede rin i-bless ang mga maglive-in partner o mga nagsasama ng hindi kasal at deborsyado.

Pero may mga kondisyon pa rin ito para hindi mapagkamalang kasal ang pagbibigay ng blessing.

Hindi kasi nagbabago ang doktorina ng simbahang Katolika na ang kasal ay sa pagitan ng babae at lalake.

Maituturing ito na malaking hakbang dahil iba ang inilabas na dokumento ng Vatican dahil iba ito sa inilabas na dokumento ng Simbahan.

Paraan ito ng Santo Papa para buksan ang simbahang Katolika sa lahat at gabayan ang mga miyembro nito.

Base sa dokumento dapat ay iwasan na magmukhang seremonya ng kasal at hindi rin dapat i-taon sa civil union.

Para kay Catholic Bishops Socrates Villegas angbagong dokumento mula sa Vatican ay nakadagdag sa mga kategorya ng blessing ang blessing of mercy o awa.

Kapag ipinagdasal ng mga pare ang mga couple na nasa irregular na sitwasyon, hinihiling niya sa Diyos na kaawaan ang mga ito at bigyan ng grasyang magbago.

Sinabi niya na dapat mag-ingat ang mga pari sa pagpili ng salita para ipaalam ang tunay na intensyon ng simbahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *