Solid Waste Management, Naggama ug Indigenous Micro Organism!

NAGGAMA ang buhatan sa Solid Waste Management ug usa ka produkto nga gitawag ug Indigenous Micro Organism (IMO), nga daghang benepisyo nga makuha sa katawhan nga moinom niini ug pwede usab kini pagagamiton sa mga hayop.

Makapalata sa basura sa dali ra nga panahon ang naasoy ng produkto, diin mamahimo usab kining organic fertilizer, makatabang usab sa mga pananom aron paspas nga motubo.

Ang lomulopyo sa dakbayan sa Oroquieta, nga nakabenespisyo na sa maong produkto, mapasalamaton, tungod kay adunay sila’y magamit sa ilang pagpanguma, paghatag ug maayong panglawas sa kahayopan, ingon man magamit nila sa ilang panglawas.(Cj Lozano)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *