TEDSA, mag-aalok ng libreng training centers sa mga content creators

Inanunsyo ng Techinical Educational and Skills Development Authority na nakabuo sila ng competency standards sa content creation, na mamagamit ng mga training center nito bilang batayan para sa mga programang iaalok sa mga mag-aaral.

Layunin nito na ituro ang mga kasanayang kailangan para makagawa at mamahagi ng content sa social media.

Ang core compentencies ay kinabibilangan ng paggawa ng mga konsepto para sa pag-post sa social media, paglikha ng content para sa naturang konsepto at kung paaano ibahagi ang nasabing content.

Ayon sa TESDA, ang programang ito ay tutugon sa pangangailangan para sa quality training na magtutulak sa mas maraming Pilipino na pumasok sa content creation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *