Thailand, malapit ng iapruba ang same-sex marriage sa bansa

Nakatakdang simulan ng Thai parliament na pag-usapan ang apat na draft na panukalang batas sa same-sex marriage para sa legalisyon nito.

Magaganap ang deliberasyon matapos pinagdebatehan ang mga katulad na draft na batas at same-sex civil union bill ng nakaraang gobyerno,  ngunit kalaunan ay hindi rin nakarating sa final vote.

Ayon kay Deputy Prime Minister Somsak Thepsuthin, inaamyemdahan nito ang ilang probisyon sa civic codes upang mabuksan ang daan para sa magkasintahan, anuman ang kanilang kasarian, na makipag-ugnayan at magpakasal.

Kilala ang Thailand bilang bansang may isa sa mga pinaka-bukas at na myembro ng LGTBQ+.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *