WHO, pinangangambahan ang generative AI

Kahit na maraming benepisyo ang generative AI pagdating sa pangkalusugan, pinangangambahan pa rin ng World Health Organization (WHO) ang panganib nito.

Sinusuri ng WHO ang mga potensyal na panganib na dulot ng AI large multi-modal models (LMMs), tulad ng pagbibigay ng hindi kalidad o bias na datos.

Inaasahan kasi nito na magagamit nang husto ang LMM sa health care, scientific research, public health at drug development.

Kaya para sa WHO, dapat na binubuo ang isang LMM hindi lang ng mga scientists at engineers, ngunit kasama rin ang mga medikal na propesyonal at mga pasyente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *