34% ng mga Pilipino , nagsabing bumuti ang kalidad ng kanilang buhay -SWS

Nasa 34% ng mga nasa hustong gulang na mga Pilipino ang nagsabing bumuti ang kalidad ng kanilang buhay ,  base sa resulta ng nationwide survey na isinagawa ng Social Weather Stations noong 4th quarter ng 2022.

Ayon sa SWS, 26% ng mga Pilipino ang nasabing lumala ang kanilang buhay at 39% ang nagsabing walang nagbago sa kanilang pamumuhay.

Tinanong ng SWS ang 1, 200 adults sa buong bansa sa assessment sa pagbabago sa kanilang pamumuhay sa loob ng labing dalawang buwan.

Isinagawa ang survey mula December 10 hanggang December 14 , 2022.//CA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *